Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số hoạt động kinh tế vùng ven biển tỉnh Nghệ An, đề xuất giải pháp ứng phó : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38278

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này