Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất các vùng biển Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23452

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này