Bài đăng

Hình ảnh
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 5 05 12
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50612
Hình ảnh
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số hoạt động kinh tế vùng ven biển tỉnh Nghệ An, đề xuất giải pháp ứng phó : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38278
Hình ảnh
Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất các vùng biển Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23452
Hình ảnh
Về cơ chế hình thành những hiện tượng thủy triều phức tạp và độc đáo ở biển Đông
http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4448
Hình ảnh
Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp Biển Đông dưới góc độ luật pháp quốc tế : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 50
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35716
Hình ảnh
Kiểm tra, kiểm soát theo thẩm quyền cảnh sát biển Việt Nam : Luận văn ThS. Luật:
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50622