Bài đăng

Phát triển tính năng loại bỏ dữ liệu trùng lặp (Data Deduplication) cho dữ liệu đính kèm trong hệ thống thư điện tử sử dụng phần mềm HMailServer : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Title: Phát triển tính năng loại bỏ dữ liệu trùng lặp (Data Deduplication) cho dữ liệu đính kèm trong hệ thống thư điện tử sử dụng phần mềm HMailServer : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: Chuyên ngành đào tạo thí điểmAuthors: Hoàng, Xuân Tùng, Người hướng dẫnKeywords: Truyền dữ liệu;Mạng máy tính;Phát triển tính năng loại bỏ dữ liệu trùng lặp;Hệ thống thư điện tử;Phần mềm HMAILSERVERIssue Date: 2017Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệAbstract: Trình bày tổng quan về kỹ thuật chống trùng lặp dữ liệu (Data Deduplication), tổng quan về email và mỗi tương quan giữa email và Data Deduplication: Data Deduplication là kỹ thuật mô tả chung về vấn đề loại bỏ các dữ liệu trùng lặp trong một tập các dữ liệu. Trong khi đó, email là giải pháp thư điện tử đã trở nên phổ biến đối với người dùng internet giúp thông tin trao đổi được nhanh chóng, chính xác. Vấn đề đặt ra là cần phải có cơ chế loại bỏ dữ liệu trùng lặp trong hệ thống lưu trữ email.Description: 77 tr.URI: htt…

Giải quyết tranh chấp về giao dịch tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60

Title: Giải quyết tranh chấp về giao dịch tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Authors: Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn
Vũ, Thị Minh HuyềnKeywords: Luật Quốc tế;Tranh chấp;Thanh toán quốc tế;Tín dụng chứng từIssue Date: 2011Publisher: Khoa LuậtAbstract: 122 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về thanh toán quốc tế và giải quyết tranh chấp trong giao dịch tín dụng chứng từ. Phân tích pháp luật về giải quyết tranh chấp giao dịch tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế. Thực tiễn giải quyết tranh chấp tranh (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50471Appears in Collections:LAW - Master Theses
Hình ảnh
Đồng hành ra Trường sa
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3568
Hình ảnh
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 5 05 12
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50612
Hình ảnh
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số hoạt động kinh tế vùng ven biển tỉnh Nghệ An, đề xuất giải pháp ứng phó : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38278
Hình ảnh
Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất các vùng biển Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23452
Hình ảnh
Về cơ chế hình thành những hiện tượng thủy triều phức tạp và độc đáo ở biển Đông
http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4448